Noki valumien puhdistusaine

Noki valumat veneissä on ongelma kun noki imeytyy Gelgotin sisään ja on vaikeasti poistettavissa.